WAT IS PRAKTISCHE FILOSOFIE

WAT IS PRAKTISCHE FILOSOFIE

Over filosofie zijn boeken vol geschreven, maar de essentie ervan ligt in de dagelijkse praktijk en is mooi in haar eenvoud. Iedereen heeft het gereedschap ervoor zelf in huis.

Je eigen beleving en ervaring zijn de belangrijkste leerstof. Praktische Filosofie biedt een doelgerichte methode om op een spirituele manier met beide benen op de grond te staan: een inspirerende zoektocht naar inzicht en zelfkennis. Spiritualiteit kun je zien als “diepgang”, het vermogen om achter de dingen te kijken naar de essentie ervan. (te beginnen met de essentie over jezelf)

Onze levensschool biedt de gelegenheid om hiermee te oefenen.

Praktische Filosofie leert om gebeurtenissen betekenis te geven, in een groter perspectief te zetten.


In deze hectische tijd van grote veranderingen en snelle ontwikkeling, groeit bij veel mensen de behoefte om tot zichzelf te kunnen komen, om terug te kunnen keren naar de eenvoud van het ‘zomaar zijn’. Dit ‘zomaar zijn’ is de essentie van onszelf. Onze school heeft als antwoord op deze behoefte de 3 stappen : Kennis – Toepassing – Meditatie.

Gelukkig zijn vele grote leraren ons voorgegaan en kun je gebruik maken van hun kennis en ervaring. De kennis die onze school aanreikt, komt uit verschillende bronnen. Ten eerste uit de Advaita Vedānta, maar ook uit het Christendom, uit de geschriften van de Griekse filosoof en schrijver Plato en uit die van Marsilio Ficino, filosoof, astroloog en grondlegger van de Renaissance.


Maar kennis wordt pas échte kennis als je het in de praktijk is ervaart. De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit vraagt je de aanwijzingen die je krijgt te onderzoeken; niets af te wijzen, maar ook niet zo maar iets aan te nemen. Hierdoor leer je of bepaalde wijsheden voor jou bedoeld zijn. Informatie wordt dan levende kennis.

Ik krijg kennis en praktische handvatten aangereikt om beter om te gaan met het leven.

We hebben het dan over zelfkennis. Zelfkennis is geen ‘weten’, maar de ervaring van het ‘zomaar zijn’. In die toestand is er ruimte tussen de situatie die je voor je hebt en hoe je ermee omgaat, voor het aloude ‘bezint eer ge begint’. Dit zorgt voor beter luisteren, helderder zien en beter reageren. Dit ervaren is zelfkennis. De belangrijkste bron van kennis ben je uiteindelijk dus zélf. Op onze school werkt dat als volgt:

– We starten de lessen met een kort theoretisch deel.

– Daarna komen de vragen die naar aanleiding van de lesstof

en het oefenen ermee in de praktijk zijn opgekomen.

– Bij de uitwisseling van gedachten ontstaat er een dynamische kruisbestuiving

tussen universele thema’s, persoonlijke beleving en de dagelijkse praktijk.

In het begin, toen wij nog kinderen waren, was het gemakkelijk om ‘zomaar zijn’. Maar als wij opgroeien en beginnen te leren, dan schijnt de eenvoud van dit ‘zomaar te zijn’ te verdwijnen. In het proces van volwassen worden, verbleken die innerlijke vreugde en spontaniteit. Zo kunnen wij door onze activiteiten in de wereld en het streven naar materiële bevrediging van onszelf vervreemd raken.

Praktische Filosofie is toepasbaar in de dingen van alle dag, heel dichtbij: tijdens de afwas, op de werkvloer en in mijn sociale contacten.

In onze school is de stilteoefening vanaf de eerste les een vast onderdeel. Dit is een eenvoudige maar praktische oefening, die lichaam en geest helpt te ontspannen, waardoor je de gelegenheid krijgt om tot rust te komen. Deze oefening leidt je naar de toestand van het ‘zomaar zijn’. In de dagelijkse praktijk, waar de toepassing van Praktische Filosofie door middel van deze oefening plaatsvindt, worden de zintuigen scherper, komt het hoofd tot rust en wordt de concentratie krachtiger.


Met deze en andere oefeningen en praktijkopdrachten ontstaat er een verdieping van het bewustzijn, die nodig is om flexibel te handelen in iedere situatie. Deze verdieping kan alleen plaatsvinden in een stille geest.

Als je blijft in onze school is er de gelegenheid tot verdere verdieping, verfijning en de beoefening van meditatie.

De initiatie heeft een diepe indruk op mij gemaakt, meditatie is nu een belangrijk onderdeel in mijn leven.

De meditatieoefening die wij gebruiken is heel eenvoudig en bijzonder. Hij komt uit de Advaita Traditie en is geheel en al in de levensschool geïntegreerd, compleet met inleiding, initiatie, gezamenlijke beoefening en individuele begeleiding. Wij hebben hier ruim 40 jaar ervaring mee en ontvingen hiervoor een officiële bevoegdheid vanuit de Advaita Traditie.


Meditatie leidt tot verstilling. Het bestendigen van het vermogen om ‘zomaar te zijn’. Het zicht op wat je ervan weerhoudt. wordt scherper. Het gaat om onnodig denken, oordelen, zorgen maken, wensen, etc. Dat is zelfkennis die het steeds makkelijker maakt om die afleidingen weer te herleiden tot ‘zomaar te zijn’. Hierdoor wordt het leven rustiger en prettiger. Ook leidt de oefening in meditatie tot meer energie, inzicht en zelfvertrouwen, waardoor houvast wordt ervaren en het leven eenvoudiger en lichter wordt.

WAT IS PRAKTISCHE FILOSOFIE?

ALLES BEGINT MET KENNIS

TOEPASSING

MEDITATIE