LEVENSSCHOOL

LEVENSSCHOOL

De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit biedt de mogelijkheid tot een leven lang leren. Dit kan omdat de praktische filosofie die wordt geleerd een leven lang toepasbaar is.

De cursussen worden goed opgebouwd waarbij er steeds voldoende informatie wordt aangeboden die direct in de eigen praktijk kan worden gebruikt.


Er zijn op dit moment ruim 700 studenten aan de school verbonden. Deze studenten volgen lessen, studies en activiteiten, sommige pas sinds drie maanden, andere al 40 jaar lang. De levensschool kan dus een half mensenleven omspannen. Het bestaat uit een vaste basis van zes jaar die vooral lerend van aard is. Daarna is er een vervolg zonder einde dat vooral onderzoekend van aard is. Hierbij wordt steeds meer nadruk gelegd op zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid van het gaan van de weg van spirituele ontwikkeling.

Uitgangspunt van de school is het werken in groepen. Afhankelijk van de indeling kan met minimaal 8 studenten een groep  gevormd worden. De begeleider van zo’n groep is een student die al langere tijd op school zit en het fijn vindt om de opgedane kennis en ervaring door te geven. Begeleider zijn is een taak die, net als alle andere taken, vrijwillig wordt gedaan ten behoeve van het werk van de school.


Groepen blijven bij elkaar zolang de leden optimaal van elkaar en van de begeleider leren. Dat het soms tijd is om te veranderen is niet erg. Zeker in het gevorderde stadium ga je je eigen weg en een verandering in de vaak intieme groepsomgeving is soms een welkome impuls.

Het is prettig om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen. De groep is voor mij stimulerend, ondersteunend, aanvullend en geeft vertrouwen en  verhoogt mijn creativiteit.

De fase van kennis en oefeningen om die kennis in praktijk te brengen. Een eenvoudige en effectieve stilteoefening is daarbij de rode draad. Je ontdekt dat je midden in een druk leven een oase van rust bij je kan dragen. Deze stilte vormt de basis voor zowel leren als toepassen. Ze leidt tot het ‘zomaar zijn’.


We werken in de veilige omgeving van een groep via het leerproces van luisteren, met elkaar bespreken en toepassen. Je wordt uitgelokt om vragen te stellen en zelf tot inzicht te komen. De school werkt met verdiepende thema’s zoals wijsheid, geluk, rede, liefde, energie, vrijheid, toewijding etc.


De school helpt me de meest actuele vragen, die bij mij spelen, terug te brengen naar kernbegrippen zoals bijvoorbeeld wijsheid, schoonheid, stilte, geluk, liefde etc.


In het derde jaar krijg je de mogelijkheid om te gaan mediteren. De school gebruikt al vijftig jaar lang een bijzondere methode die in de 60-er jaren uit het oosten (India) naar het westen is gebracht. De school is bevoegd om mensen deze methode aan te leren en begeleidt je hierin levenslang, ook als je van school bent gegaan en de begeleiding nog steeds wilt.


Meditatie is een cruciaal onderdeel in de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit. Het is essentieel voor de borging van spirituele ontwikkeling in je dagelijks leven.


Deze fase is er om het zelfonderzoek te bevorderen en te ondersteunen. Groepen blijven in deze fase langer bij elkaar en veranderen wanneer dat beter is. Het is zo ingericht dat groepen en individuen samen groeikracht ontwikkelen. Studie uit Vedische geschriften gaat een belangrijke rol spelen. Er wordt gebruik gemaakt van een reflectie-oefening die door intensieve uitwisseling in de groep, het onderzoek op een dieper niveau brengt. Je wordt in deze fase zelfstandiger en begint zich steeds meer volgens de eigen natuur en omstandigheden te ontplooien.


Ik ben al lange tijd in school, er valt altijd weer wat nieuws te leren en praktisch toe te passen. Daar komt volgens mij geen eind aan.

Voor studenten die expressie als een wezenlijk onderdeel zien van hun spirituele weg, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Academie Marsilio Ficino.


Hier kan je je met volle aandacht wijden aan kunstzinnige activiteiten zoals kalligrafie, zang, tekenen of beeldhouwen. Maar ook aan retorica, dialectiek, economie, geometrica of religie. Door creativiteit vrij te laten stromen, kan je jezelf nog meer ontplooien. Zeker als deze creativiteit ingebed is in de visies van Plato en Ficino.


Ik ben dankbaar dat ik en de school samen zijn. De school heeft het mij niet altijd gemakkelijk gemaakt, maar daar is het een goede leermeester niet om begonnen.

Op het centrale studiecentrum van de school, de Oxerhof in de buurt van Deventer, worden het hele jaar door studieweekenden en weken georganiseerd. Elke groep van mediterende studenten wordt uitgenodigd om daar ieder semester een filosofieweekend en in de zomer een filosofieweek door te brengen.


Deze weekenden en weken geven je de ruimte om de beleving van ‘zomaar zijn’ en van eenwording vaker en langduriger te laten plaatsvinden en om het besef te laten groeien hoe je dat kunt laten groeien. Het onderzoek verfijnt en verdiept zich.In een inspirerende omgeving en in goed gezelschap van medestudenten uit het hele land biedt een langer verblijf de mogelijkheid het geleerde in praktijk te brengen en hierover ervaringen met elkaar uit te wisselen.


Praktische transformatie naar een groter geheel is voor mij het unieke van deze school vergeleken met soortgelijk aanbod.


Naast de weekenden en weken voor de eigen leergang zijn er ook themaweekenden en -weken die voor verdieping zorgen in een bepaald onderwerp. Alle mediterende studenten kunnen zich hiervoor inschrijven.


In dit aanbod dat ieder jaar in de maanden mei en juni gegeven worden, hebben de filosofielessen een ander karakter dan in de rest van het schooljaar. Ieder jaar kunnen studenten een aanbod doen om een cursus te geven, wat voor hun eigen ontwikkeling heel goed is.  In 5 extra lesavonden wordt filosofie belicht vanuit andere invalshoeken. Je kan zelf kiezen aan welke lessen je deel wilt nemen. Voorbeelden zijn het werken aan jezelf vanuit de kunstzinnige hoek of via lichamelijke beweging. Ook kan je tijdens de zomerschool dieper ingaan op meditatie of een studie over een bepaald onderwerp volgen, bijvoorbeeld economie, sterrenkunde of een geschiedkundig onderwerp.DE GROEP

LERENDE FASE

ONDERZOEKENDE FASE

ACTIVITEITEN

RETRAITES

ZOMERSCHOOL