DE OORSPRONG

DE OORSPRONG

De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit maakt deel uit van een internationale organisatie die in 1937 in Engeland is ontstaan en nu gevestigd is in een groot aantal landen waar ruim 15.000 studenten de school bezoeken. Wereldwijd werken we vanuit dezelfde doelstelling met vergelijkbare middelen en eenzelfde aanpak.


In Nederland is de school 60 jaar actief, en biedt in acht steden lessen (of cursussen) aan. Binnen de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit worden alle taken en werkzaamheden vrijwillig verricht. Alle werk wordt ‘om niet’ verricht; dat geldt ook voor de docenten die overigens zelf ook lessen blijven volgen.

De school is een levensschool waar theoretische kennis in de praktijk wordt getoetst en praktisch gemaakt, gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om studenten hun volle potentie als mens te laten ontdekken en te ontplooien.


De school staat open voor iedereen die op deze manier zijn of haar leven tot bloei wil brengen. Het leven in harmomie met de omgeving, geeft antwoord op vele, zo niet alle vragen van het leven. Zo is de school er voor de samenleving.


De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit is ontstaan uit de ‘School of Economic Science’. Ze werd 1937 opgericht in London door Leon MacLaren, die op 16-jarige leeftijd de ingeving kreeg dat er een universele waarheid is en dat die onderwezen kan worden.


De school van MacLaren is begonnen als een studiegroep, die onderzocht hoe de economische wetenschap de mensheid beter van dienst kan zijn. Gaandeweg kwam Leon MacLaren tot het inzicht, dat echte verandering pas tot stand kan komen als de ideeën die mensen koesteren, fundamenteel veranderen.


MacLaren maakte een studie van verschillende filosofieën. Aanvankelijk volgde hij het gedachtegoed van P.D. Ouspensky (Op zoek naar het Wonderbaarlijke).Toen kwam hij in 1965 in aanraking met Śrī Śāntānanda Sarasvatī, een heilige man uit de Advaita Vedānta traditie in Noord-India. Deze man is de Leraar van de school gebleven tot zijn overlijden in 1997. Śrī Śāntānanda Sarasvatī is opgevolgd door Śrī Vasudevananda Sarasvatī, die nu de Leraar van de School is.


Onder de leiding van Leon MacLaren, groeide de school uit tot een wereldwijd netwerk met scholen in Groot-Brittanië, Ierland, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Canada, Venezuela, Trinidad, Argentinië, Spanje, België, Hongarije, Malta, Cyprus en Nederland.

Leon MacLaren overleed in 1994 en is opgevolgd door Donald Lambie, die nu leiding geeft aan alle scholen wereldwijd.


De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit is voortgekomen uit de School voor Filosofie die in 1961 is opgericht door mevrouw D. van Oyen-van Zijll de Jong. In 1936 begon zij samen met haar man een studiegroep, die maandelijks bijeen kwam om het gedachtegoed van de Russische filosoof P.D. Ouspensky/Gurdjieff te bestuderen. In 1960 maakte zij kennis met Leon MacLaren en de School of Economic Science. Kort daarna werd haar huiskamerstudiegroep onderdeel van deze wereldwijde school. In de jaren 1975-1989 groeide de Nederlandse school uit tot een organisatie met duizenden cursisten. Mevrouw van Oyen was gedurende vele jaren de schoolleider. Zij was in deze rol voor veel cursisten en ex-cursisten een inspirerende vrouw. (Foto: Mw. Van Oyen-van Zijll de Jong)


Onvermoeibaar heeft zij mensen gestimuleerd om in hun eigen leven te ontdekken, dat een waarachtig en gelukkig leven tot de praktische mogelijkheden behoort. Zij deed dit in de vaste overtuiging dat dit vermogen in ieder mens aanwezig is. En dat de vaardigheden om dit vermogen te ontdekken en te gebruiken, kunnen worden ontwikkeld. Hiervoor bood en biedt de school lesstof, inclusief praktische oefeningen, voor het leven van alledag. Persoonlijk heeft zij in de verdere ontwikkeling van deze lesstof en het uitdragen ervan, een grote rol gespeeld.


Mevrouw D. van Oyen-van Zijll de Jong, die geboren werd in 1907, is in 2004 overleden. Haar werk leeft voort in de cursussen Praktische Filosofie zoals die nu nog steeds gegeven worden in de school.DOELSTELLING

OORSPRONG VAN DE SCHOOL

DE SCHOOL IN NEDERLAND