ADVAITA VEDĀNTA

ADVAITA VEDĀNTA

Advaita Vedānta is een term uit het Sanskriet en betekent ‘leer van niet-twee’. ‘Zomaar zijn’, waar alleen bewustzijn is, is een toestand van niet-twee. Dit kan worden opgevat als een visie die het individu in staat stelt van binnenuit in harmonie te zijn met alles om hem/haar heen. Er is op het Internet heel veel over Advaita Vedānta te vinden en we zullen hier dan ook niet proberen om tot een omvangrijke uitleg te komen. De volgende omschrijving geeft in een notendop aan hoe deze leer in de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit wordt gebruikt.


Het verschijnsel mens is in essentie een belichaming van zuiver bewustzijn, maar met een geest die een eigen werkelijkheid schept. Dat leidt enerzijds tot een creatief leven, maar anderzijds houdt het de mens gebonden aan ideeën, meningen, wensen en verlangens. Hierdoor ervaart de mens voornamelijk geluk van voorbijgaande aard, beperkt tot de vervulling van eigen wensen in dit leven. Het zuiver bewustzijn, alleen maar ‘zijn’, is volgens Advaita Vedānta duurzaam geluk, en stelt de mens in staat om op vol vermogen, in harmonie met alles om zich heen, te leven. Dit duurzame geluk is, met de nodige inspanning, voor ieder mens te realiseren.


Deze visie van Advaita Vedānta, die zijn wortels heeft in India, past uitstekend in onze westerse wereld en heeft heel veel te bieden voor ons ‘westerse’ leven.  Advaita Vedānta is een krachtige aanvullende waarde voor westerse filosofieën zoals die van Plato en Marsilio Ficino en voor het christendom. Dat zit ‘em vooral in de reflecterende en zelf-onderzoekende oefeningen en disciplines.


De kennis uit de Advaita Traditie is heel oud, maar wordt tot op de dag van vandaag levend gehouden door Leraren. Eén daarvan was Śrī Śāntānanda Sarasvatī (foto) die vanaf 1965 tot aan zijn dood in 1997, voor deze school de Leraar was. In die periode zijn vele aanwijzingen van hem opgetekend en die spelen tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in onze School.