ALGEMENE GEGEVENS

ALGEMENE GEGEVENS

De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit heeft een ANBI status.

 

Stichting School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit

RSIN nummer 8106.46.857

Contactgegevens: Kerkweg 43, 2071 NB Santpoort Noord

Statutair gevestigd te Amsterdam – KvK nummer 34161567

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Dhr C. Smit, voorzitter en penningmeester

Mw L. Broekens, secretaris

Dhr H. Minderhoud, PR en communicatie

 

SCHENKINGEN EN GIFTEN

Wanneer u geld wilt schenken of een gift wilt doen kunt u de onderstaande brochure, Schenken en Legaten downloaden. Dit formulier kunt u op de computer invullen doordat u in dit bestand kunt typen.

 

Download: Overeenkomst periode giften

Download: Incassoformulier gift

Brochure: Schenkingen en Legaten

 

Graag de formulieren ondertekend mailen naar student@praktischefilosofie.nl of opsturen per post naar de penningmeester:

- School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit

- Dhr C. Smit

- Kerkweg 43, 2071 NB Santpoort Noord

 

HET BELEIDSPLAN

Het bedrijven van praktische filosofie langs de lijnen van kennis uit de christelijke, de Grieks-filosofische en de Advaita Vedānta tradities ondersteund door meditatie en praktische toepassing.

 

HET BELONINGSBELEID

Er wordt geen salaris uitgekeerd, alle werkzaamheden binnen de stichting worden pro Deo gedaan, wel wordt er een onkostenvergoeding verstrekt als daar om gevraagd wordt.

 

DE DOELSTELLING

De missie van de School is om mensen te helpen om hun ware potentieel te realiseren en om een bijdrage te leveren om Nederland een beter land te maken.

 

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

Studenten volgen in groepen lessen op het gebied van praktische filosofie en er worden lezingen gegeven over maatschappelijk relevante onderwerpen. Er zijn acht vestigingen, verdeeld over het hele land en er worden studie weekenden en weken gehouden op het Studiecentrum Oxerhof in Epse.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De financiële middelen komen uit lesgelden en giften. Omdat de Stichting SvPFS zich onafhankelijk wil opstellen wordt er geen subsidie aangevraagd.

 

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

 

INFORMATIE OVER DE SCHOOL VOOR PRAKTISCHE FILOSOFIE EN SPIRITUALITEIT