UTRECHT PASEN

LOCATIE EN CONTACT

Mw Wilma van Dijk-Oudhof


Eykmanlaan 1200, 3571 KH,

Utrecht


utrecht@praktischefilosofie.nl06-48814109

Aanmelden niet nodig, U bent van harte uitgenodigd

AANMELDEN UTRECHT

Lezingen “toeleven naar Pasen” 2020

In de “40 dagentijd” beleven wij het toeleven naar Pasen. In de spirituele ontwikkeling zou dit feest de opstanding in “het Nieuwe Leven” kunnen betekenen.


In drie bijeenkomsten zullen wij met elkaar op zoek gaan naar wat dit kan betekenen. Er wordt gebruik gemaakt van de lezingen, die aangegeven staan in het oecumenisch leesrooster van de
Wereldraad van Kerken.


Hoe de weg naar deze opstanding in de Christelijke Traditie tot uitdrukking wordt gebracht als spirituele weg naar het zoeken van wie Ik in werkelijkheid ben, is vergelijkbaar met de weg, die de
Advaita Vedanta-Leer ons toont.


Wij nodigen u van harte uit aan deze zoektocht mee te doen in 3 bijeenkomsten op de zaterdagochtend.


De ochtenden duren tot 10.00 uur, waarna wij met elkaar een kopje koffie/thee zullen drinken.


De bijeenkomsten vinden plaats in het Gerrit Rietveldcollege, Eijkmanlaan 1200 te Utrecht.


De studies zijn los van elkaar bij te wonen, alhoewel er een opeenvolging in de teksten


Graag nodigen wij u uit tot deze inspirerende bijeenkomsten.


Introducees zijn van harte welkom.


Toegang vrijwillige bijdrage

21 MRT

 

4 & 11 APRIL

Om 07.50 – 08.20 gelegenheid tot meditatie

Van 08.30 – 10.00 uur bijeenkomst

met koffie/thee na

door mw. Joke van Leeuwen