AANMELDEN UTRECHT ADVENT

LOCATIE EN CONTACT

Dhr. B. van Leeuwen


Eykmanlaan 1200, 3571 KH,

Utrecht


utrecht@praktischefilosofie.nl06 53644000

Aanmelden niet nodig, U bent van harte uitgenodigd

AANMELDEN UTRECHT

TOELEVEN NAAR KERSTMIS 2019

In de 4 weken vóór Kerstmis vieren wij de adventstijd. De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent – “plechtige komst”.

 

Het vieren van de advent is het werkelijk meemaken van een heimwee – een verlangen – om onszelf te kunnen verbinden met het zuivere in mijzelf.


In de spirituele zoektocht naar Mijzelf zijn verschillende stappen te signaleren. De eerste stap is die van dit Verlangen. Hoe dit verlangen in de Christelijke traditie tot uitdrukking komt en vergelijkbaar is met de weg, die de Advaita Vedanta ons toont wordt bestudeerd en besproken in de Adventslezingen, die in de maand december op de zaterdagochtenden worden georganiseerd.

 

Dat er naast dat Verlangen ook de volgende stappen op de Ontwikkelingsweg getoond worden op weg naar Kerstmis – het feest van de geboorte van het Licht in mijzelf - is bemoedigend.


In de studies zal gebruik gemaakt worden van de brieven van de Heilige Paulus en de Evangeliën van de Evangelisten Mattheus en Johannes, zoals opgetekend in de  Bijbel en deze bezien in het licht van de Advaita traditie (de leer van niet-dualiteit).

 

De studies zijn los van elkaar bij te wonen, alhoewel er een opeenvolging in de studies is.

 

Graag nodigen wij u uit tot deze inspirerende bijeenkomsten.


Introducees zijn van harte welkom.


Toegang vrijwillige bijdrage


7, 14, 21

DEC

Van 07.45 – 08.15 uur gelegenheid tot meditatie

Van 08.30 – 10.00 uur bijeenkomst

met koffie/thee na