AANMELDEN UTRECHT

AANMELDEN UTRECHT

TOELEVEN NAAR PASEN

 

 

 

 

 

De veertig dagen voor Pasen, ook wel de veertigdagentijd of vastentijd genoemd, is bij uitstek een moment om stil te staan bij de grote en kleine keuzes, die wij voortdurend maken.

Het is een tijd van reflectie en bezinning. Een tijd ook om heel concreet bezig te zijn met ons doen én laten. Vasten is ruimte maken, ruimte voor onszelf, ruimte voor anderen en vooral ruimte om te Zijn, wie wij in werkelijkheid Zijn – te leven naar de Wijze man of vrouw in mijzelf.

 

Het is een omkering, een naar binnen gaan om de wijze man of vrouw in mijzelf te ontmoeten. Omkering is een dagelijkse opgave. Het vraagt allereerst om een herijking, om in vrijheid te kiezen voor dat wat ik weet.

 

Omkering vraagt nadenken over ons leven en de keuzes die wij daarin maken. In de vastentijd kunnen wij dat concreet maken door gedurende een periode welbewust ándere keuzes te maken. Omkering is te leven naar de Wijze man of vrouw in mijzelf.

 

Het feest van Pasen laat zien dat ook wij op kunnen staan om te voorschijn te komen uit wat wij niet-Zijn. Daarom is dit toeleven naar Pasen bedoeld en al vóór het Paasfeest, het dagen van het Licht in onszelf te ontwaren. In de studie hiernaar zullen wij op drie zaterdagen gebruik maken van de brieven van Paulus en de Evangeliën van o.a. Marcus en Johannes, zoals opgetekend in de Bijbel en deze bezien in het licht van de Advaita traditie (de leer van niet-dualiteit).

 

De studies zijn los van elkaar bij te wonen, alhoewel er een opeenvolging in de studies is.

 

Aanvang meditatie: 07.45 – 08.15

 

Toegang: vrijwillige bijdrage

 

Aanmelden via utrecht@praktischefilosofie.nl of via onderstaand formulier.

Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur met koffie/thee

SEP

 

17 maart
24 maart
31 maart
 
 
 
 

LOCATIE EN CONTACT

Dhr. B. van Leeuwen

 

Eykmanlaan 1200, 3571 KH,

Utrecht

 

utrecht@praktischefilosofie.nl

 

 

06 53644000