AANMELDEN DENHAAG THEMA

Themacursus Huishouder.

 

 

 

 

 

Begin 2018 organiseert de Haagse vestiging van de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit een korte cursus rondom het thema Huishouder. In de 5 bijeenkomsten van deze cursus wordt ingegaan op de spanningsvelden en kansen van de praktische filosoof in zijn/haar relatie met ‘de wereld’: Is een harmonieuze synergie mogelijk? Waar verbind ik me mee? Ben ik ‘in de wereld’ of ‘van de wereld’? Wat is de juiste maat? Zijn we niet iets vergeten in de 24-uurs economie?

In deze cursus wordt kennis aangereikt; de nadruk ligt op het samen onderzoeken en ervaren.

 

De cursus Huishouder wordt aangeboden op maandag-, woensdag- en donderdagavond (20u – 22u30) in de periode van 15 januari tot en met 15 februari. Bij verhindering op de ‘eigen’ avond kan naar een andere avond worden uitgeweken.

 

Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor alle studenten van de vestiging Den Haag, die zonder meerkosten hieraan deel kunnen nemen. Introducees zijn welkom; aan hen wordt een financiële bijdrage (€ 40) gevraagd.

 

Toelichting

De term ‘Huishouder’ wordt binnen School gebruikt om de rollen en kwesties te bespreken die studenten Praktische Filosofie in hun dagelijks leven - ‘de wereld’ - tegenkomen. Onze School is een levensschool met als missie om mensen wijsheid in zichzelf te laten ont-dekken en daarnaar te leven. Het leven van alledag is onze spiegel en leerschool, waar we de ont-dekte wijsheid toepassen en integreren. Op die manier kan praktische filosofie beklijven en bijdragen aan een actieve, effectieve deelname aan de maatschappij. Zie kader voor nadere, actuele informatie m.b.t. de ‘wereld’ en ons.

 

Programma

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten wordt het begrippenkader (de Huishouder en ‘de wereld’) nader verkend en besproken aan de hand van de thema’s druk en

(regel)maat.

 

De derde avond (Harrie Linssen) betreft de geest en de Stilte als ingang voor

persoonlijke, innerlijke groei. Hoe en waar toont de Huishouder zich?

 

De vierde avond (Wanda Linssen-Theissing) staat in het teken van lichaamsbewustzijn als belangrijke basis voor de filosofische praktijk.

 

De vijfde en afsluitende avond gaat over Wat te doen of laten o.a. op basis van de eigen ervaringen en voornemens van de deelnemers m.b.t. het Huishouderschap.

Van 20.00-22.30 uur, inclusief een koffiepauze.

 

 

JAN

15,17,18

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) rapporteert in de ‘Stand van het land’ (2017):85% van de Nederlanders noemt zich gelukkig en welvarend noemt. We leven steeds langer in goede gezondheid en zijn optimistisch. Een kwart tot eenderde van de bevolking doet vrijwilligerswerk. Men is positief over de democratie en bijv. het asielbeleid. Men is negatiever over de ‘buitenwereld’, die “verhardt, de ‘ik’-cultuur rukt op, de omgangsvormen hebben betere tijden gekend”. Het individualisme viert hoogtij. Kerken en vakbonden stromen leeg. We brengen meer tijd dan ooit achter schermen door. Er is sprake een groeiende tweedeling tussen rijk en arm; en tussen ICT-vaardigen en digibeten.

 

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Recept voor maatschappelijk Probleem’ (dec. 2017):

De uitdagingingen van het moderne leven zijn misschien ziekmakend. Van mensen worden regelmatig andere zaken verwacht dan passend is op grond van de levensfase die ze op dat moment doormaken. De samenleving heeft onrealistische verwachtingen en idealen: ‘mensen kunnen hun hele leven gelijkmatig functioneren’, ‘het leven is maakbaar’, ‘perfectie is mogelijk op alle fronten’, en dan is het ook nog ‘vanzelfsprekend om constant te genieten’.

Als deze verwachtingen tot knelpunten leiden, wordt de oorzaak bij het individu gezocht. De gangbare reactie hierop is om te proberen door middel van medische zorg het functioneren aan te passen aan de verwachtingen. Het uitgangspunt dat er altijd een medische oplossing voorhanden is, is echter een illusie.

 

SCP-rapport ‘Geloven binnen en buiten verband’ (mei 2014) bevestigt de afbrokkelende positie van de kerken, die toch nog altijd belangrijke sociale gemeenschappen vormen en basis zijn voor maatschappelijke participatie (30% van de bevolking). Onder jongere kerkleden is sprake van een revitalisering. 40% van de buitenkerkelijken gelooft in God of een hogere macht. De mening dat je de zin van het leven moet vinden in je unieke innerlijke ervaring en het ontwikkelen van je eigen vermogens is wijdverbreid. Negen van de 10 Nederlanders is het daarmee op zijn minst enigszins eens; meer dan 40% zelfs in hoge mate. Zelfspriritualiteit – de overtuiging dat de zin van het leven ligt in de ontdekking van de ware ik, je authentieke zelf – lijkt een kernelement van veel hedendaagse spirituele belangstelling.

 

AANMELDEN DEN HAAG

LOCATIE EN CONTACT

Mevr. F. Roemer

 

Sportlaan 93, 2566 GN

Den Haag

 

denhaag@praktischefilosofie.nl

 

 

0174 629667

Je kunt je opgeven via de mail: froemer@hotmail.nl, of via onderstaand formulier.